Bli medlem


Så här blir du medlem i HAS!

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro 591896-6.
För vuxna är avgiften 200 kr/år. För studerande samt barn/ungdomar under 18 år är avgiften 50 kr/år.
Alla i en familj (samma hushåll) kan vara med för 300 kronor per år.
Skicka namn, adress, telefon och e-post till info@hastro.se eller ange alla uppgifterna vid inbetalningen.
Ring ordföranden om du har frågor. Kontaktuppgifter finns här.

Passa gärna på att samtidigt prenumerera på tidningen Populär Astronomi till rabatterat pris 260 kr/år.
Glöm inte att mejla och uppge namn, adress, telefon och e-post samt eventuellt ”Populär Astronomi”. Nämn det även vid inbetalningen.