Arne Sikö Prisar


Stipendieutlysning: ”Arne Sikö prisar”
Syftet är att uppmuntra personer som visar anlag och intresse för elektronik och teknisk
kommunikation såsom tele och radio. Även astronomi och fysik kan komma i fråga.

Nominera till Arne Sikö Prisar
Man kan inte söka priset själv, men vem som helst kan föreslå någon annan.
Nomineringsperioden pågår fram till och med den 11 mars 2024. Bland inkomna nomineringar
utses stipendiat av föreningens styrelse och offentliggörs den 13 april 2024.
Priset kommer år 2024 att vara 10 000 kr.
Nomineringsförslag sänds till nominering@arneprisar.se och ska innehålla utförlig information om den
nominerade samt kontaktuppgifter. Förslaget skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 mars 2024.

Mer info på arneprisar.se