Bli medlem

Bli medlem!

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften; vuxna 200 kr/år, studerande 50 kr/år på plusgiro 591896-6 och skicka namn, adress, telefon och/eller e-post till info@hastro.se Har du ingen e-post, anger du alla uppgifter vid inbetalningen eller ringer ordföranden. Passa gärna på att samtidigt prenumerera på tidningen Populär Astronomi till rabatterat pris 200 kr/år.

Medlemskap och tidningen för endast 400:-/år! Glöm inte att mejla och uppge namn, adress samt eventuellt ”Populär Astronomi”.