Charlotte fick ta emot Lundmarkstipendiet.

Lundmarkstipendiet delades ut på ASTBs 75-årsjubileum.

Charlotte S Helin, ordförande i Hallands Astronomiska Sällskap fick på ASTBs 75-årsjubileum ta emot det aktningsvärda Lundmarkstipendiet på 5000 kr med motiveringen ”för stora ideellt bedrivna populärastronomiska insatser i Knut Lundmarks anda.”

Medlemmarna i HAS är mycket stolta. Ett stort grattis!

Läs mer på ASTBs webbplats.

charlotte-astb-lundmark