Teleskoputbildning.

Det var ett bra gäng som hade anmält sitt intresse till att lära sig observatoriets Meadeteleskop. Nästa tillfälle blir en praktisk genomgång ute på Tönnersaobservatoriet.

2013-10-27-teleskopgenomgang-2
11 personer samlades för en teoretisk genomgång av Meadeteleskopet.
2013-10-27-teleskopgenomgang-1
Arne inledde med lite teori.