Föreläsning 2016-03-23

Föreläsning på Högskolan i Halmstad

Ikväll kom ca 70 åhörare och lyssnade på Bengt E Y Svensson, professor i teoretisk högenergifysik, när han föreläste om mörk materia och mörk energi. Stort tack till Bengt och alla besökare!

Föreläsning-2 Föreläsning-1